Čo je papier na testovanie vody?

- May 16, 2018-

Vodné testovacie prúžky , tiež známe ako semikvantitatívne testovacie prúžky na testovanie kvality vody, sa používajú v potravinách, chemických látkach, komunálnych odpadových vodách, v lekárstve, v čistení odpadových vôd, v galvanizácii, v poľnohospodárstve a v kvetinách (analýza pôdy), pri spracovaní mlieka atď.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov testovacích prúžkov na vodu . Vitajte zákazníkov, ktorí musia prísť na konzultáciu a nákup. Poskytneme vám profesionálne služby a kvalitné výrobky.

E-mail: info@yingaolab.com

http://www.lohandbio.com/