Čo je ručný refraktometer?

- May 11, 2018-

Čo je to ručný refraktometer

Definícia indexu lomu: Keď svetlo vstupuje do iného priehľadného média z priehľadného média, objavuje sa fenomén lomu. Tento jav je spôsobený rôznymi rýchlosťami svetla v rôznych druhoch médií. Index lomu je pomer rýchlosti svetla vo vzduchu k rýchlosti šírenia v iných materiáloch.

Môže sa použiť na stanovenie indexu lomu kvapaliny, obsahu rozpustenej látky v roztoku, obsahu cukru vo víne, obsahu vody v roztoku s vysokým obsahom cukru, slanosti morskej vody a mernej hmotnosti elektrolytu batérie , Široko používaný v petrochemickom priemysle, ľahkom priemysle potravín, medicíny a zdravia, ochrany životného prostredia a ekologizácie.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov ručných refraktometrov . Vitajte zákazníkov, ktorí musia prísť na konzultáciu a nákup. Poskytneme vám profesionálne služby a kvalitné výrobky.

E-mail: info@yingaolab.com

http://www.lohandbio.com/