Testovacie pásky kvality vody pomocou krokov

- Jan 02, 2018-

1. meraná kvapalina pod spodnou hranicou sa môže merať kolorimetrickou trubicou alebo súpravou

2. metóda je rovnaká ako metóda skúšobného papiera PH, môže byť polovice kvantifikovaná niekoľko sekúnd - desiatky sekúnd

3. Farebná karta je vo všeobecnosti rozdelená na 5 gradientov v porovnaní s farebnou kartou.

4. špeciálne špecifikácie a parametre je možné prispôsobiť podľa požiadaviek, prispôsobené obdobie 1-2 týždne