Výhody a nevýhody merača vodivosti

- Mar 19, 2018-

Merač vodivosti pera , obvykle vyrobený z jediného rozsahu, úzkeho rozsahu merania, je špeciálny jednoduchý prístroj. Tvar pera je tiež vyrobený na merač TDS na meranie kvality pitnej vody, merača slanosti na meranie slanosti polievky (roztoku) a podobne.

Prenosné a laboratórne vodivosti majú široký rozsah meraní a sú bežne používanými prístrojmi. Rozdiel je v tom, že prenosné napájanie jednosmerným prúdom sa môže prenášať na miesto. Laboratórny merač vodivosti má široký merací rozsah, veľa funkcií a vysokú presnosť merania.

Merač priemyselnej vodivosti sa vyznačuje dobrou stabilitou, spoľahlivou prevádzkou, určitou presnosťou merania, silnou prispôsobivosťou prostredia, silnou schopnosťou rušenia, analógovým výstupom, digitálnou komunikáciou, hornou a dolnou hranicou výstražných a riadiacich funkcií.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov vodomerov. Zákazníci, ktorí to potrebujú, sú vítaní pri konzultácii a kúpe.

info@yingaolab.com

http://www.lohandbio.com