Team Building Of Lohand

- Feb 27, 2018-

Dňa 18. novembra 2017 usporiadala naša spoločnosť Hangzhou Lohand Biological dva dni aktivít outdoorového tréningu Team Building.
Pod vedením učiteľa každý tím splnil rôzne úlohy. V procese vykonávania úloh je to nielen súťažná hra, ale aj sebapochopenie stimuluje individuálny potenciál, kreativitu, objektívne umiestnenie, posilňuje dôveru, prekonáva psychologická zotrvačnosť, neustále zlepšovanie, vôľa prekonať ťažkosti, objektívnejšia najlepšia prax, príležitosť čeliť výzvam práce a života. Zároveň to tiež umožňuje každému spolupracovať s ostatnými a skupinami, dosiahnuť skupinovú konzistentnosť a formu dobré tímové vedomie a atmosféra.