Rozsah a účel skúšky kvality vody

- Feb 14, 2020-

1. Rozsah detekcie


Splaškové vody, čistá voda, morská voda, rybárska voda, bazénová voda, regenerovaná voda, fľašková čistá voda, pitná prírodná minerálna voda, chladiaca voda, zavlažovacia voda z poľnohospodárskej pôdy, krajinná voda, domáca pitná voda, podzemná voda, kotlová voda, povrchová voda, priemyselná voda, testovacia voda atď.


2. Účel detekcie


Zvažuje sa najmä vplyv pitnej vody na ľudské zdravie. Norma kvality vody zahŕňa nielen fyzikálne a chemické ukazovatele, ale aj mikrobiologické ukazovatele. V prípade priemyselnej vody sa zvažuje, či má vplyv na kvalitu produktu alebo ľahko poškodí nádoby a potrubia.