Použitie produktu refraktometra

- Feb 21, 2020-

Refraktometer je kontinuálne meranie indexu lomu média v technologickom procese. Refraktometer môže merať teplotu média, ako je index lomu, hustota alebo koncentrácia po teplotnej kompenzácii, ktorá sa dá vypočítať pomocou výstupu. V hostiteľovi refraktometra existujú niektoré bežné aplikačné údaje podľa nameranej fyzikálnej veličiny.


Výrobky sa používajú v potravinárskom, šľachtiteľskom priemysle, automobilovom priemysle, potravinárskom priemysle, šľachtiteľskom priemysle, automobilovom priemysle, batérii a ďalších odvetviach. Nazýva sa aj salinometer, merač koncentrácie mlieka, glukomer OE, močový hustomer, merač sérových proteínov, nemrznúca kvapalina, merač koncentrácie medu, merač koncentrácie baní emulzie, merač koncentrácie reznej kvapaliny, merač koncentrácie alkoholu, merač koncentrácie sójového mlieka atď. Čínske výrobky pochádzajú z čínskeho leteckého dizajnového a výskumného ústavu a továrne optických nástrojov v Pekingu Guofeng.