Podmienky súvisiace s meračom PH -PH Stupnica

- Mar 09, 2018-

Meranie pH je relatívnym meraním, iba indikuje rozdiel pH medzi štandardným a neznámym roztokom. Pri skutočnom meraní je potrebné ho pravidelne kalibrovať pomocou štandardného tlmivého roztoku. Preto, aby sa dosiahla rovnaká hodnota, musí sa stanoviť stupnica pH . Rozsah stupnice pH je nastavený na 0-14 pH. Hodnota pH stupnice je určená pH referenčného tlmivého roztoku.

Z tohto dôvodu môže byť význam škály pH vyjadrený nasledovne: Podľa definície pH je niekoľko pH tlmivých roztokov vybrané v rozmedzí pH 0 až 14 ako pevný bod stupnice pH a ich pH je stanovené pomocou najpresnejšia metóda, ktorú je možné dosiahnuť pomocou súčasnej technológie. hodnota. Na svete existujú dva druhy stupníc pH , a to viacnásobné referenčné stupnice pH a jednoduché referenčné stupnice pH a Čína prijíma viacnásobné referenčné stupnice pH.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu všetkých druhov ph meter , vitajte na konzultáciu obstarávania.

http://www.lohandbio.com

E-mail: info@yingaolab.com