Meranie vlhkosti meracieho prístroja PH

- Feb 24, 2018-

Vďaka rozvoju vedeckého výskumu a rozvoju výrobnej technológie bola kvantitatívna analýza vlhkosti uvedená ako jedna zo základných prvkov fyzikálnej a chemickej analýzy všetkých druhov materiálov a slúži ako dôležitý index kvality rôznych druhov materiálov.

Podľa rôznych foriem rôzneho obsahu vlhkosti vo vzorke na určenie rôznych požiadaviek na vodu. Stanovenie vlhkosti môže byť analýza kontroly priemyselnej výroby, ale aj podpísaná kvalita priemyselných a poľnohospodárskych produktov; sa môže merať od ton výrobkov v obsahu vody atď.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu všetkých druhov ph meter , vitajte na konzultáciu obstarávania.

http://www.lohandbio.com

E-mail: info@lohand.net