Nový produkt v roku 2018! Merač vonkajšej kvality vody pre CHSK, celkový dusík, amoniak, dusík

- Dec 13, 2018-

Koniec roka sa blíži, skôr ako sa presunieme do nového roka, je najvyšší čas, aby sme všetci prehodnotili tento rok.


V roku 2018 spoločnosť Lohand vyvinula ourdoor násobok v jednom vodomernom testovacom merači, rieši problém, že keď ľudia detegujú vonku bez elektrickej energie. Je vhodný na skúšanie CHSK, celkový fosfor, amoniakálny dusík povrchovej vody, podzemná voda, pitná voda. , domácej odpadovej vody a priemyselnej odpadovej vody.

11