Nový COD tester navrhnutý Hangzhou Lohandom

- Feb 28, 2018-

Názov:

Mini inteligentný merač detekcie COD

Úvod:

Model LH-C1 mini inteligentný detektor COD, je nová generácia COD metra, ktorý propaguje spoločnosť Hangzhou Lohand Biological Co., Ltd v roku 2017.Rieši problém, že keď ľudia detekujú vonku bez elektrickej energie. Je vhodný na testovanie chemického kyslíka (COD) povrchovej vody, podzemnej vody, pitnej vody, domovej odpadovej vody a priemyselnej odpadovej vody.

Poznámka: Merací prístroj LH-C1 produktu je možné prispôsobiť aj testovacej krivke amoniakového dusíka, celkového fosforu a zvyškového chlóru a ďalších iónov. Ďalšie informácie získate od spoločnosti Lohand.