Nový prenosný digitálny refraktometer

- Sep 11, 2020-

Funkcia

1. Farebná obrazovka LCD s vysokým rozlíšením;

2. Návrh tieniaceho krytu, nebojí sa silného svetla, lepšia stabilita opakovateľnosti;

3. Zabudovaná nabíjateľná batéria, aby sa zabránilo častej výmene;

4. Metóda magnetického nabíjania, špičková atmosféra;

5, kompatibilný s dotykovou obrazovkou, tlačidlami, funkciou duálnej detekcie;

6, vyššia vodotesná úroveň, nebojí sa vody, ľahko sa čistí;

 portable digital refractometer

Pred testovaním

1, Prístroj a kvapalná skúšobná vzorka by mali byť umiestnené pri rovnakej teplote prostredia.(rozdiel teplôt medzi prostredím, prístrojom a kvapalnou skúšobnou vzorkou by mal byť do 2 stupňov)

Inak to ovplyvní presnosť testovania.

2, Počas testovania rovnomerne pretrepte kvapalnú testovanú vzorku

3, Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, vynulujte pred použitím „nulový bod“.

4, Skontrolujte výkon batérie. Nízky obsah prášku ovplyvní presnosť testovania.

Zapnutie

Na jednu sekundu stlačte a podržte tlačidlo „Zapnuté|Vypnuté / Čítanie“, kým sa nezobrazí obrazovka.

 portable digital refractometer

Vypnúť

Na jednu sekundu stlačte a podržte tlačidlo „Zapnuté|Vypnuté / Čítanie“, kým sa na displeji nezobrazí „Vypnuté“.

Prevádzkové kroky:

1. Otvorte tieniacu dosku proti smeru hodinových ručičiek.

2. Pomocou čistej vody očistite detekčný otvor mäkkou handričkou a potom odstráňte zvyškovú vodu.

3. Pridajte 3 - 5 kvapiek kvapalnej testovacej vzorky do detekčného slotu.

4. Zatvorte tieniacu dosku v smere hodinových ručičiek.

5. Krátko stlačte „Zapnuté|Vypnuté / Čítané“ alebo sa dotknite „bodu dotykovej inštrukcie“. Na obrazovke sa zobrazuje hodnota BRIXu. Krátko stlačte „Zero“. Na obrazovke sa zobrazí hodnota indexu lomu.

 portable digital refractometer

Kalibrácia nulového bodu

1, Pomocou čistej vody opakovane čistite detekčný otvor mäkkou handričkou.

2, Pridajte 3 - 5 kvapiek čistej vody do detekčnej štrbiny.

3, Stlačte a podržte „Zero“, kým sa na displeji nezobrazí „nulovanie“, uvoľnite tlačidlo a spustite.

4, Keď obrazovka zobrazuje „Zero Success“, znamená to, že je kalibrácia nulového bodu dokončená.

Keď sa na obrazovke zobrazí „Zero Failure“, znamená to, že zlyhala kalibrácia nulového bodu.

5, stlačte „Zap.|Vyp. / Čítať“. Keď je hodnota „0,0%“, znamená to, že kalibrácia nulového bodu bola úspešná.

Pokyny na nabíjanie

1, Pripojte dátový kábel k rozhraniu v spodnej časti prístroja. Druhý koniec zapojte do nabíjačky 5V.

2, Keď indikátor nabíjania svieti načerveno, znamená to, že sa prístroj nabíja.

3, Keď indikátor nabíjania svieti nazeleno, znamená to, že nabíjanie je dokončené.

4, Plné nabitie trvá 5 hodín. Keď je nabíjanie dokončené, kontrolka nabíjania svieti na zeleno.