LH-D62 Merač celkového množstva dusíka pre odpadovú vodu

- Jan 11, 2019-

Celkový dusík je nevyhnutnou živinou pre rastliny a zvieratá. Prebytočné množstvo dusíka vo vodných tokoch však môže viesť k nízkym hladinám rozpusteného kyslíka a negatívne ovplyvňovať rôzne životy rastlín a organizmy. Medzi zdroje dusíka patria: čistiarne odpadových vôd, odtok z hnojených trávnikov a poľnohospodárskych plodín, zlyhávajúce septické systémy, odtok zo živočíšneho hnoja a skladovacích priestorov a priemyselné odpady, ktoré obsahujú inhibítory korózie.


V roku 2018 spoločnosť Lohand vyvinula nový produkt na meranie celkového dusíka LH-D62.Je to malý, prenosný typ, špeciálne pre vonkajšie použitie. Tu je fotografia:

D62尺寸


D62主图