Úvod a aplikácia Pen TDS Meter

- Mar 22, 2018-

TDS Chinese sa premieňa na rozpustné celkové pevné látky definované ako celkové množstvo rozpustených minerálnych solí vo vode, ktoré obsahuje celkové množstvo anorganických solí a organických látok. Merač TDS pera môže analyzovať celkovú slanosť vody detegovaním celkových rozpustených tuhých látok.

Merače pera TDS BTDSSCAN sa používajú vo väčšine oblastí týkajúcich sa analýzy kvality vody, ako sú výučba, vedecký výskum, laboratóriá a online analýza.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj rôznych meračov pera TDS, privíta zákazníkov, ktorí majú potrebu konzultovať a kúpiť. Zabezpečíme najlepšiu kvalitu a služby.

http://www.lohandbio.com

E-mail: info@yingaolab.com