Funkčné použitie ručného refraktometra:

- May 11, 2018-

Funkčné použitie ručného refraktometra:

Refraktometer je prístroj schopný merať index lomu nD a priemernú disperziu nF-nC priesvitnej, priesvitnej kvapaliny alebo tuhej látky (v ktorej prevláda priehľadná kvapalina). Ak je termostat pripojený k prístroju, je možné merať index lomu ND v rozsahu 0 až 70. Index lomu a priemerná disperzia sú jednou z dôležitých optických konštánt látky a môžu sa použiť na pochopenie optických vlastností, čistoty, koncentrácie a veľkosti disperzie látky. Prístroj môže tiež merať koncentráciu obsahu cukru v roztoku sacharózy. Tento nástroj má preto široké uplatnenie a je jedným z nevyhnutných a bežne používaných zariadení pre školy a výskumné ústavy v súvisiacich továrňach, ako je ropný priemysel, ropný priemysel, lakýrsky priemysel, potravinársky priemysel, denný chemický priemysel , cukrovarnícky priemysel a geologický prieskum.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov digitálnych refraktometrov . Vitajte zákazníkov, ktorí musia prísť na konzultáciu a nákup. Poskytneme vám profesionálne služby a kvalitné výrobky.

E-mail: info@yingaolab.com

http://www.lohandbio.com/