COD, dusičnan amónny, celkový fosfátový reaktor

- Dec 14, 2018-

úvod

XC-200 COD reaktor je skúmaný a vyrábaný spoločnosťou Hangzhou Lohand Biological, jedná sa o druh laboratórneho prístroja používaného spolu s detektorom chemickej spotreby kyslíka (COD). A je široko používaný v oblasti elektrolytického pokovovania, morských rias, karbonizácie uhlia, papiera výroba, petrochemický priemysel, pelage, spracovateľské kože, farmácia, spracovanie potravín atď., keď sa od reaktora požaduje detekcia chemickej spotreby kyslíka.


Vlastnosti:

  1. Štruktúra je kompaktná, reaktor môže reagovať súčasne 4 vzorky.

  2. Reaktor využívajúci utesnené mikrospäťovým potrubím na reakciu bez kondenzovanej vody.

  3. Reaktor môže nastaviť teplotu zahrievania medzi 20 - 180 ° C a obsahuje tepelnú poistku, ktorá zabraňuje prehrievaniu.

  4. Reaktor môže nastaviť dobu zahrievania medzi 0 - 120 minútami a automaticky vypnúť ohrievacie teleso s výstražným pípnutím.

  5. Reaktor je vybavený priehľadným plastovým ochranným štítom, ktorý chráni obsluhu, a každá skúmavka sa podrobí skúške tlakom a zahrievaním.