Bench top PH meter

- Feb 27, 2018-

Stojanový pH meter je elektronický nástroj používaný na meranie kyslosti a zásaditosti kvapalných alebo polotuhých vzoriek v mnohých odvetviach s aplikáciami v oblasti odpadových vôd, pitnej vody, potravín a nápojov, chemických a farmaceutických testov. Typické pH meracie prístroje pozostávajú z meracej elektródy, referenčnej elektródy a merača. Meracia elektróda je citlivá na vodíkový ión [H +] a meria pH, pretože vzorka obklopuje sklenú banku na konci. Malý napäťový výstup sa líši s koncentráciou iónov H + vo vzorke a meria sa a zobrazuje sa ako jednotky pH. K dispozícii je množstvo pH meracích prístrojov s rôznymi kombináciami meracích režimov vrátane pH, mV, iónov a vodivosti. Teplotná kompenzácia je dôležitým faktorom, pretože pH elektróda závisí od teploty. Výkon milivoltov (mV) z pH elektródy sa zmení v závislosti na zmene teploty vzorky. Je to výsledok priamej zmeny v H + iónovej aktivite vzorky a ionizácie zlúčenín. V závislosti od typu meracieho prístroja môže byť korekcia teploty k dispozícii v manuálnom alebo automatickom režime.