Aký je princíp digitálneho refraktometra?

- May 03, 2018-

Aký je princíp digitálneho refraktometra?

Keď svetlo vstúpi z iného transparentného média z priehľadného média, objaví sa lom refrakcie. Tento jav je spôsobený rôznymi rýchlosťami svetla v rôznych druhoch média. Indikátor lomu je pomer rýchlosti svetla vo vzduchu a rýchlosti šírenia v iných materiáloch.

Index lomu

Keď svetlo vstupuje do hranola, ktorého index lomu je N od nameranej látky, ktorej index lomu je n, dopadajúci uhol je i a uhol lomu je r, potom:

Sin i / Sin r = N / n ........... (1)

V refraktometri je úhel dopadu I = 90 ° a osoba (1) dostane:

1 / Sin r = N / n

n = N · Sin r ................... (2)

Ak je index lomu N hranolu známa hodnota, môže sa index lomu n meranej látky získať meraním lomu refrakcie r.

Pomer rýchlosti svetla vo vzduchu k rýchlosti svetla vo vzorke alebo pomer sínusového uhla dopadu vzduchu, keď vzduch prechádza cez vzorku k sínusu uhla refrakcie pri spektre sodíka D pri 20 ° C.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov digitálnych refraktometrov. Vitajte zákazníci, ktorí musia prísť na konzultáciu a nákup. Poskytneme vám profesionálne služby a kvalitné produkty.

E-mail: info@yingaolab.com

http://www.lohandbio.com/