Čo je sonda elektrickej vodivosti?

- Jan 30, 2018-

Elektrické vodivé sondy sú súčasti alebo príslušenstvo meradla vodivosti, ktoré meria vodivosť vody. Vodivosť, koncepcia fyziky, môže byť tiež nazývaná vodivosť. Množstvo tohto množstva v médiu a intenzita elektrického poľa E sa rovná hustote vodivého prúdu J. Pre izotropické médium je elektrická vodivosť skalárna; pre anizotropické médium je elektrická vodivosť tenzorom. V ekológii je vodivosť schopnosťou riešenia v digitálnej reprezentácii vykonávať elektrickú energiu. Jednotka Siemens na meter (S / m) povedala.

Všeobecne platí, že prúd v tomto obvode DC je úmerný vodivosti pri udržiavaní konštantného napätia. Ak sa vodivosť zdvojnásobí, prúd sa tiež zdvojnásobí; ak sa vodivosť zníži na 1/10 pôvodnej hodnoty, prúd sa tiež stáva 1/10. Toto pravidlo platí aj pre mnohé systémy s nízkou frekvenciou, ako sú napríklad domáce obvody. V niektorých sieťových obvodoch, najmä vo vysokofrekvenčných obvodoch, sa situácia stáva veľmi komplikovanou, pretože súčasti týchto systémov ukladajú a uvoľňujú energiu.

Spoločnosť sa špecializuje na rôzne tester kvality vody , zákazníci sú vítaní, aby konzultovali potreby obstarávania.

http://www.lohandbio.com

E-mail: info@lohand.net