Čo je TDS Meter

- Mar 21, 2018-

Merač TDSje schopný merať celkom rozpustených tuhých látok (TDS) a teploty. Tento nástroj môžete poskytnúť tri rozsahy a má autoranging funkciu Vyberte najvhodnejší rozsah pre testovanie.

Detekcia celkový obsah rozpustných tuhých látok je dôležitá pre mnoho aplikácií, najmä priemyselných a bazén vody. Koncentrácia TDS má významný úmerný vzťah s vodivosťou. Preto TDS detekcie je zvyčajne vykonáva pomocou nástroja na meranie vodivosti a výsledky sa skonvertujú na TDS, keď výsledky sú zobrazené.

TDS sonda sa dodáva s nástrojom na splnenie požiadavky na laboratórne použitie a prenosné soft pack poskytuje na mieste prevádzky a používanie.

Nástroj môže byť kalibrovaný jednotlivo v každom rozsahu. Ak nie je kalibrovaný rozsah, prístroj automaticky vyberie kalibrovaný rozsah, ktorý je najbližšie k nemu pre meranie. Nástroj môže byť kalibrovaný na vzorovom BEHRINGER TDS.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj rôznychTDS Meter,Vítame zákazníkov, ktorí majú potrebu konzultovať a nákup. Budeme poskytovať najlepšiu kvalitu a služby.

http://www.lohandbio.com

E-mail:info@yingaolab.com