Čo je to turbidimeter?

- Feb 16, 2018-

Turbidimeter je založený na zakalenom kvapalnom rozptyle svetla alebo prenosu svetla z princípu merania zákalu špeciálneho zariadenia, ktorý sa všeobecne používa na nepretržité automatické stanovenie zákalu vody.

Turbidimetrom je meranie zákalu vodného zariadenia. Typ rozptýleného svetla, svetelného prenosu a prenosu rozptýleného svetla, spoločne označovaný ako optický turbidimetr. Princíp spočíva v tom, že keď sa ožaruje svetlo na povrchu kvapaliny, existuje určitá korelácia medzi intenzitou dopadajúceho svetla, intenzitou prenášaného svetla, pomerom intenzity rozptýleného svetla k sebe a zákalom vzorky vody. Meraním intenzity vysielaného svetla, intenzity rozptýleného svetla a intenzity intenzity incidentu alebo pomeru intenzity vysielaného svetla a intenzity rozptýleného svetla na určenie zákalu vzoriek vody. Optický turbidimeter pre laboratórium, ale aj pre automatické priebežné určovanie scény.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj rôznych kalibrátorov , vítame konzultácie s potrebami obstarávania.

http://www.lohandbio.com

e-mail: info@lohand.net