Čo je metrika ORP

- Apr 14, 2018-

Redukcia oxidačného potenciálu (ORP) sa týka prístroja na meranie elektromotorickej sily medzi kovovou elektródou ponorenou vo vodnom roztoku a referenčnou elektródou. Výstupná elektromotorická sila súvisí s aktivitou materiálu v oxidovanom a redukovanom stave a zodpovedá vzoru Nernst.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov oxidačných redukčných potenciometrov . Zákazníci, ktorí sú v núdzi, sú vítaní na konzultácie a nákup.

http://www.lohandbio.com/

info@yingaolab.com