Aplikácie turbidometra

- Feb 16, 2018-

Aplikácie turbidometra

1. Mestské zásobovanie vodou

Čistiareň pitnej vody

3. Čistička odpadových vôd

4. Integrovaný čistiaci bazén

5. Celulózový a papierenský priemysel

Čistiarne odpadových vôd

7. Zariadenie na úpravu odpadu

8. Chemický priemysel

9. Čistenie priemyselných odpadových vôd

10. Ošetrenie odpadových vôd

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj rôznych kalibrátorov , vítame konzultácie s potrebami obstarávania.

http://www.lohandbio.com

e-mail: info@lohand.net