Použitie meracieho prístroja ORP

- Apr 14, 2018-

ORP Meter sa používa na meranie redox potenciálu rôznych riešení. Má mimoriadne dôležitú aplikáciu v oblasti analýzy komponentov, monitorovania kvality a monitorovania životného prostredia. Prístroj má tiež funkciu merania potenciálu pH a elektródy (mV). Pri spojení s príslušnou iontovo selektívnou elektródou sa môže merať celý rad zodpovedajúcich koncentrácií iónov.

● Schopnosť merania pH, ORP a merania koncentrácie iónov použitím metódy štandardnej krivky.

● pH sa automaticky koriguje, aby sa zabránilo strate kalibračných údajov v dôsledku nesprávnej prevádzky.

● Stav elektródy a zobrazenie sklonu, ktoré môžu kedykoľvek upozorniť na používanie elektródy.

● Automatické, manuálne kompenzovanie teplotnej kompenzácie.

● Môže udržiavať údaje o kalibrácii až 10 rokov po vypnutí.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj všetkých druhov oxidačných redukčných potenciometrov . Zákazníci, ktorí sú v núdzi, sú vítaní na konzultácie a nákup.

http://www.lohandbio.com/

info@yingaolab.com