PH trendy technológie elektród

- Apr 23, 2018-

S rýchlym rozvojom farmaceutického priemyslu sa postupne stalo zameraním prevádzkovateľov procesov identifikovanie potenciálu úspor nákladov. Toto je tiež trend v priemysle, ktorý zvyšuje povedomie o riadení rizík a prispôsobuje sa iniciatívam PAT a QbD. V takomto prostredí sledujú inteligentné snímače s inovatívnymi koncepciami údržby, a to digitalizované ISM pH elektródy a celé meno ISM je inteligentné riadenie inteligentného snímača inteligentného riadenia, ako sú bežné elektródy InPro2000i InPro2000i a InPro3253i inteligentné pH METTLER-TOLEDO .

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu a predaj rôznych druhov PH elektród . Vitajte zákazníci, ktorí musia prísť na konzultáciu a nákup. Poskytneme produkty a služby najvyššej kvality.

http://www.lohandbio.com

E-mail: info@yingaolab.com