COD analyzátor stanovenie principle(二)

- Feb 06, 2018-

UV absorpcie konverzie

V súlade s princípom práva pivo-Lambert je konvenčné organickej hmoty absorpcia UV svetla. Celkové vstrebávanie (organickej hmoty + zákalu) sa meria UV lúčom, kým zákalu absorpcia sa meria iného viditeľného svetla (VIs) po počítačové spracovanie, vplyvom zákalu je odpočítaná a nakoniec správne vstrebávanie získať čisto organických látok a odvodiť obsah organickej hmoty. COD počty sú stanovené pevné koeficientmi.

Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanieCOD analyzera COD reaktora, zákazníci môžu konzultovať potreby verejného obstarávania.

http://www.lohandbio.com

E-mail:info@lohand.net