3 metódy na zisťovanie hodnoty pH kvality vody

- Jun 12, 2020-

3 metódy na zisťovanie hodnoty pH kvality vody


Denná kvalita vody sa musí pravidelne testovať a v rôznych fázach testovania sa niektoré podrobnosti budú líšiť, napríklad hodnota pH kvality vody sa bude merať každý deň, aby sa pochopila kyslosť a zásaditosť kvality vody, a pH Hodnota je tiež najpriamejšou odrazom zmien v kvalite vody. Hoci detekcia hodnoty pH kvality vody je veľmi jednoduchá, ale v každodennom živote sa používa rôzne testovacie zariadenia, skutočná prevádzková metóda je tiež odlišná. Okrem toho by mal každý venovať pozornosť kvalite nástroja na detekciu kvality vody, ktorý tiež určí merací účinok hodnoty pH. Nižšie uvádzame tri metódy pre detekciu pH vody, bez ohľadu na to, ktorý z nich chcete použiť, tieto metódy vám môžu pomôcť získať presné výsledky parametrov, a tieto tri metódy môžu účinne vyhnúť chybám v pH.

 

1. Meranie pomocou testovacieho papiera na meranie kvality vody

ph test strips


Táto metóda použitia testovacieho papiera na detekciu hodnoty pH kvality vody je vhodnejšia pre jednotlivcov alebo začiatočníkov, pretože testovací papier rozlišuje úroveň hodnoty PH podľa farby, čo je intuitívnejšie pre niektorých ľudí, ktorí nemajú skúsenosti s testovaním kvality vody, a zodpovedá iným metódam. Ľahko pochopiteľné. Treba však poznamenať, že testovací papier pH sa nemôže zamieňať s bežným testovacím papierom lakmusu. Hoci obaja môžu detekovať kyslosť a zásaditosť kvality vody, tieto dva sú v podstate odlišné. Stupeň reakcie každej oblasti testovacieho papiera pH na kyselinu a zásady Nie je to isté. Porovnaním s referenčným štandardom pripojeným k súprave môžete získať relatívne presnú hodnotu PH, ale lakmusový testovací papier jednoducho zareaguje, že voda je kyslá alebo alkalická a nemôže poskytnúť presnú hodnotu.

 

2. Použite pero na testovanie kvality vody

pen type ph meter


Ak chcete získať presnú hodnotu pH, musíte použiť niektoré meracie prístroje, a najčastejšie používané pre jednotlivcov je testovacie pero. Pre niektorých priateľov, ktorí sú už oboznámení s odberom vzoriek kvality vody, je to dobrá voľba, malo by to byť výsledky merania sú presnejšie, a čakacia doba je kratšia ako testovací papier, ale každý by mal venovať pozornosť v každodennej prevádzke, pretože cena týchto teohkvality vody test je relatívne nízka, takže funkcia je pomerne jednoduchá a v dennom prostredí Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť pH kvality vody, takže sa snažte vyhnúť sa mu počas prevádzky.

 

3. Profesionálne zariadenia na testovanie kvality vody

water quality testing equipment


Všeobecný laboratórny alebo profesionálny test kvality vody použije pri získavaní hodnoty pH detektor kvality vody. Tento nástroj je rozdelený na desktop a prenosné. Hodnota pH sa však väčšinou meria na mieste, takže prenosné detektory kvality vody sa používajú najčastejšie. Výhodou profesionálneho nástroja je, že môže získať presné ph parametre a tento prístroj môže automaticky merať teplotu kvality vody a podľa toho upraviť podľa rozdielu v atmosférickom tlaku, ale táto metóda je pomerne zložitá na prevádzku, ako napríklad správne zachytávanie kvality vody Vzorky a poloha elektród počas skúšky musí spĺňať normy.