3 bežné metódy na testovanie kvality vody z vodovodu

- Oct 28, 2019-

V súčasnosti veľa ľudí chce vedieť, či ich voda z vodovodu môže spĺňať požadované normy. Existuje veľa spôsobov, ako spoznať výsledky testov z vodovodnej vody, ako napríklad použitie profesionálnych testerov kvality vody, testovacích prúžkov na kontrolu kvality vody, posudzovanie samých seba a kontrola kvality vody v ich oblasti. V správach atď. Sú najpresnejšími údajmi profesionálny detektor kvality vody, ale náklady na tento prístroj sú príliš vysoké a prevádzkové kroky sú tiež problematickejšie, takže sa zvyčajne používajú vo vodárňach alebo v profesionálnych skúšobniach. Relatívne povedané, testovací papier je oveľa lacnejší a jeho prevádzka je veľmi jednoduchá. Je tiež prvou voľbou pre testovanie kvality vody v domácnosti. Parametre kvality vody, ktorým rozumiem prostredníctvom svojich zmyslov, sú obmedzené a nemôžem získať konkrétne informácie o údajoch, takže ich použitie nie je podstatné. Pokiaľ ide o správu o skúškach kvality vody v oblasti, v ktorej sa nachádza, je to len stav kvality vody vodnej elektrárne. Po továrni alebo po druhom natlakovaní sa však údaje o kvalite vody definitívne zmenia, takže viac ľudí ich považuje za referenciu.

Po prvé, pri testovaní kvality vody z vodovodu musíte najprv porozumieť tomu, čo sa chystáte testovať.

PH test

Ak existuje 71 položiek v členení podľa vnútroštátnych noriem, nie je realistické, aby rodina vykonala všetky testy. Niektoré parametre sa musia opierať o profesionálne vybavenie na testovanie kvality vody. Musíme si teda zvoliť tento spoločný parameter vodovodnej vody: zvyškový chlór, baktérie, ťažké kovy, celkové množstvo rozpustených látok, zvyšky pesticídov a niektoré z hodnôt pH.

Po druhé, určte metódu detekcie vody z vodovodu

1. Po určení parametrov, ktoré sa majú testovať, musíme zvoliť testovaciu metódu pre vodovodnú vodu. Odporúčame vám použiť testovacie prúžky. Pretože dokáže zistiť viac parametrov kvality vody súčasne, hoci chyba údajov nie je presná, je vhodné použiť ju.

2. Vykonajte senzorické úsudky sami. Konkrétne kroky sa všeobecne delia na: vôňu, chuť a farbu, túto metódu však neodporúčame.

Vôňa zapácha vôňou vody, hlavne pachom, či je tu bieliaci, zápach zhnitého vajca alebo plesne alebo zemitá vôňa.

Chuť produktu určujú hlavne chuťové poháriky. Napríklad, kovová chuť môže byť spôsobená nízkym pH alebo prebytočnými minerálmi v prívode vody (pravdepodobne v dôsledku zhrdzavených potrubí). Voda chutí slaná, čo môže naznačovať chloridové ióny. Alebo spôsobené sulfátom.

Skontrolujte farbu, aby ste posúdili kvalitu vody vizuálnym sledovaním farby. Každý vie, že voda nemá farbu, takže akákoľvek farba vody z vodovodu naznačuje, že kvalita vody je problematická.

3. Získajte správy o kvalite vody z vodných rastlín vo vašej oblasti. Túto metódu možno získať prostredníctvom viacerých kanálov, jeden prostredníctvom národnej databázy vodovodnej vody a druhý z webovej stránky príslušného vodného útvaru.

Prostredníctvom týchto troch metód je pre každého veľmi užitočné vedieť, či je kvalita vody z vodovodu v domácnosti až štandardná.